Interpelace na předsedu vlády prof. Václava Klause

Harmonizace environmentální politiky České republiky s evropskou politikou

Poslanec Jiří Šoler:…Vážený pane premiére, v poslední době jsem se věnoval studiu evropských dokumentů týkajících se péče o životní prostředí, např. rozsáhlý dokument "The European Common Garden" - Evropská společná zahrada - vydaný mezinárodní neziskovou organizací "Group of Sesimbera" na základě podkladů meziparlamentního setkání Východ - Západ konaného v květnu 1992 ve Štrasburku a iniciativy poslanců parlamentů Globe Europe. Potěšilo mne, že mezi gramotnými Evropany dosud platí ta definice Evropy, kterou mne kdysi vyučovali v úpadkových komunistických školách, totiž od Britských ostrovů a Pyrenejského poloostrova až po Ural a Kavkaz. Mohu doložit.

Zřejmě ani vaše vzdělávací iniciativa v těchto zemích nezpůsobila, aby nás do Evropy přestali počítat. Evropští environmentalisté dělají vše pro to, aby nás zapojili do celoevropské spolupráce, dokonce na jaře tohoto roku uspořádali v Praze schůzku poslanců Parlamentů střední a východní Evropy. Zatím co Rumuni, Poláci či Bulhaři již dávno do Evropy vstoupili a s evropskými demokratickými strukturami pilně spolupracují, my jsme zatím pouze napodobili primitivní biologický proces reprodukce dělením.

Naštěstí, pane premiére, je ekologie přírodní věda, která nezná hranice a prostě nedovolí vyloučit část ekosystému z politických důvodů. A tak, zatím co my žvaníme o vstupu do Evropy, Evropa s námi marně navazuje kontakt, protože gramotní Evropané vědí, že bez nás se neobejdou.

V nedávné době zpracovalo ministerstvo životního prostředí návrh Akčního environmentálního programu pro naši republiku, který je v plném souladu se závěrem schůzky ministrů životního prostředí v Luzernu v roce 1993, který na rozdíl od diletantského mlácení prázdné slámy v Dobříši v roce 1991 přinesl konkrétní výsledky, z Deklarací ministrů životního prostředí EHS, s Environmentálním akčním programem pro Evropu a s Environmentálním akčním programem pro střední a východní Evropu. Bohužel vláda tento program odmítla. Podle mých informací je opět připravován zideologizovaný program dobříšského typu, který místo řešení skutečných problémů hledá umělé problémy v minulosti. Moje snaha o dialog s ministrem životního prostředí na toto téma, ať už na půdě parlamentu či mimo tuto půdu, nebyla na rozdíl od dialogu s evropskými strukturami úspěšná. Obávám se, že opět žvaníme o vstupu do Evropy, místo abychom využili její nabídky na konkrétní účinnou spolupráci. Jako to konečně děláme i v jiných oblastech již celých pět let.

Pane premiére, žádám vás, aby vláda věnovala politice péče o životní prostředí pozornost, kterou si zaslouží, a místo umělých obstrukcí skutečně využila nabídky Evropy na spolupráci. Právě evropští environmentalisté by nám mohli ukázat, že místo prázdného žvanění a stranických půtek lze problémy skutečně řešit v atmosféře vzájemného respektu a plodné spolupráce. Evropa se v této oblasti bez nás neobejde, proto se chopme nabízené ruky ke spolupráci.

Žádám vás, aby vláda a její členové umožnili otevřenou diskusi na toto téma, a to jak s poslanci Parlamentu, tak s širokou ekologickou veřejností. Kabinetní politiky bylo v této zemi za posledních 40 let již dost.

Děkuji za pozornost.

(Pan premiér nebyl přítomen, proto okamžitou odpověď nepodal)

Předneseno ve čtvrtek 3. listopadu 1994

Přechod na domovskou stránku