Interpelace prof. Václava Klause
ve věci válečných zločinů NATO
v bývalé Jugoslávii

přednesená 25. dubna 1996

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nyní dám slovo panu poslanci Jiřímu Šolerovi, který hodlá přednést interpelaci ve věci válečných zločinů NATO v bývalé Jugoslávii.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane premiére, všichni pamatujeme internacionální pomoc Varšavské smlouvy Československu v  roce 1968, kdy intervence cizích vojsk zabránila řešení akutních problémů země. Tím spíše pohlížíme s obavou na podobné akce, např. na internacionální pomoc vojsk NATO v bývalé Jugoslávii, zvláště když tam za peníze našich občanů působí naši žoldnéři. Pravda, v té zemi skutečně zuří, na rozdíl od situace u nás, občanská válka, ale právě proto je nemožné označovat některou stranu konfliktu za agresora, spíš je možno hledat zahraniční původce či podněcovatele jejího rozpadu. Ty bychom mohli hledat např. v Bonnu, v Teheránu či Moskvě. Pokud máme v tomto regionu jednoznačně hledat agresora, potom je to ten americký voják, který místo toho, aby si vzal plavky a opalovací krém, přiletěl v bombardéru a svou přízeň v této zemi vyjadřoval pomocí dvoutunových bomb. Ten tam určitě neměl co dělat. Konečně proto se musel 10 dní hrdinně plížit podrostem, aby ho ti osvobozovaní nenašli a nepřipravili mu nepřiměřené přivítání.

Domnívám se, že nalezení vhodného uspořádání bývalé Jugoslávie je zejména věcí jejích občanů a ne zahraničních interventů.

V současné době zkoumá mezinárodní tribunál v Haagu válečné zločiny národních vůdců, např. těch, kteří nechali bombardovat Sarajevo. To je zřejmě v pořádku, zejména pokud skutečnou vinu zkoumá a ne apriori odsuzuje. Ale proč potom stejný tribunál nezkoumá vinu generálů NATO, kteří nechali shazovat na toto cizí území dvoutunové bomby. Vždyť je to jediná forma, jak se od případné viny očistit. Podobně jako se částečně Američané očistili od viny ve Vietnamu odsouzením válečných zločinců ve vesničce Mi-Lai.

Jako země, jejíž vojáci se podílejí na intervenci v této zemi, si musíme klást i podobné otázky a nést případně jejich vinu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šolerovi. Prosím, aby se slova ujal předseda vlády Václav Klaus.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Vidím, že pan poslanec se posadil do první řady a nedošel na své normální místo. Z toho plyne, že ať řeknu cokoli, on bude v otázce pokračovat. Co kdybych neřekl nic? A vy budete rovnou pokračovat, pane poslanče. Nebylo by to uspoření času?

Nevím co mám říci, protože nevím, co bylo vaší otázkou a nevím, co bylo interpelací. Nevím, co má předseda vlády udělat v tomto případě, event. rozhodnout, předložit vládě k rozhodování nebo komukoliv jinému. Nevím přesně, mohu pouze komentovat vaše vystoupení. Nevím ale, jestli je to přesně smysl interpelace.

Myslím, že paralely kulhají vždycky na světě a paralela je vždycky nadsázka. Analogie je vždycky nadsázka. Ovšem srovnání srpna 1968 s dnešním IFOR, který je akcí Organizace spojených národů na území bývalé Jugoslávie nebo přesněji na území Bosny a Hercegoviny, to je analogie, která kulhá způsobem pro mne neskutečným a  neporovnatelným. Myslím, že každý soudný člověk ví, že se jedná o  věci úplně odlišné. To je komentář číslo 1.

Říkáte, že tam americký voják neměl co dělat, a že by bylo lepší, kdyby existovalo domácí řešení. Plně s vámi souhlasím. Vnější řešení je vždycky řešení následné, vždy řešení komplikované, vždy řešení hrubší oproti jemnějšímu řešení, vždy řešení, které vidí věc zploštěnějším způsobem, než jak ji vidí občan té které země. Domácí řešení by bylo samozřejmě ideální, nicméně je třeba říci, že k němu na území bývalé Jugoslávie nedošlo. Myslím, že svět, Rada bezpečnosti, Organizace spojených národů rozhodly dobře, když řekly, že je třeba tomuto domácímu řešení napomoci, ročním pobytem vojenských sil IFOR včetně praporu našich vojáků vytvořit jistý prostor k nadýchnutí, jistý roční polštář, který umožní snad dovést i tuto oblast k trvalejšímu míru. Takže s rokem 1968 bych to opravdu nesrovnával.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády. Má pan poslanec Šoler doplňující otázku? Ano, je tomu tak, má k ní nyní příležitost.

Poslanec Jiří Šoler: Pane premiére, nenapadal jsem obecně účast jakýchsi vojsk v Jugoslávii. Já samozřejmě plně chápu, že pokud tam ta vojska budou, budou se snažit zachovat mír a naopak jejich směřování bude hlavně ve smyslu ustavení jakéhosi mírového pořádku, který si samozřejmě nakonec musí dohodnout obyvatelé jejich země, je to v pořádku. Vidím jejich užitečnost, proto také nenapadám účast našich vojáků, kteří se podílejí zejména na těchto věcech. Jednalo se mi skutečně o extrémní snahy, kdy se shazovaly těžké letecké bomby. Tam už ten "peacemaking" nějakým způsobem dost těžko vidím.

Dále bych byl velice rád, kdyby stačil jednoroční pobyt a byl bych nerad, kdyby se změnil na pobyt dočasný tak, jak jsme ho poznali my.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šolerovi. Pan premiér v tuto chvíli nechce vystoupit.

Přechod na domovskou stránku