Nastal čas …

Nastal čas odejít. Je čas otázek a odpovědí. Není chvíle díku a poděkování a lásky … ta doba již byla - a přešla. Nelze děkovat politikům, vyznávat lásku prezidentům a klanět se před poslanci, senátory, aparátčíky a stranickými funkcionáři. Nelze obdivovat korupci, neschopnost, zločin, podvody a lhaní - to nejsou děti demokracie. Nelze obětovat svobodu a demokracii na oltáře politické hrabivosti, touhy po moci a stranického politikaření. Je třeba se ptát, nejdříve hlavního strůjce a podpůrce desetiletého fiaska, Václava Havla:

1. Proč jste podpořil rozbití Československa, nepřipustil slíbené referendum, uvolnil cestu politickým intrikám Mečiara i Klause a neumožnil svobodným národům Čechu a Slováku, aby se k rozbití vyjádřili - volbami, referendem či plebiscitem?

2. Proč jste aktivně podpořil plány tehdejšího ministra financí Klause a jeho kupónovou privatizaci, aukce za hotové, sokovou terapii, státní bankovnictví, politiku restrikce poptávky a ostatní nástroje národohospodářského útlumu, korupce, rozkrádání a rozprodávání?

3. Proč jste dal přednost Hrubým materiálním cílům rychlého obohacení na úkor vypracování a prosazení kvalitního právního rádu, legálního rámce a pravidel na základe podle vzoru průměrné Evropské úrovně?

4. V knížce "Mráz přichází z Kremlu" Z. Mlynáře (v americkém vydání 1980) jste byl označen za bývalého clena KSČ. Tato informace vede k rostoucí nejistotě a spekulacím, které jste zatím nikdy neadresoval. Podobně tzv. "tajné schůzky s KGB": co na nich bylo přislíbeno. Komu? A proč? Proč nevystoupit veřejně a neuvést věci na pravou míru?

5. Po svém jednohlasném zvolení komunistickým parlamentem, jste prosadil Dubčeka, Čalfu a podobné prominentní komunisty do nejvyšších pozic řízení a transformace státu. Antikomunisticky exil jste ale odsoudil, a dodnes s ním nenavázal vztahy. Proč? Není to vše ke škodě politické i hospodářské transformace společnosti?

6. Svým chováním, úsilím i příkladem jste zajistil, ze ani ta největší komunistická zvěrstva nebyla potrestána, ze antikomunisté zůstali bez restitucí i bez občanství, zatímco bývalí komunisté se těší opravdu sametové existenci ekonomické elity země. Jak můžete budovat civilní společnost na troskách spravedlnosti, práva a zdravého rozumu?

7. Proč jste přijal a schválil Zemanuv-Klausuv pakt, který ignoroval výsledky voleb a tak zaútočil na samotné základy demokracie v ČR? Na čí straně stojíte? Na straně voličů? Na straně jejich? Anebo snad na straně své?

8. Proč se necháváte "volit" omezenou skupinou neokomunistických poslanců, namísto přímo občany - jak tomu je ve většině okolních i vyspělých zemích? Uvědomujete si, ze ČR je jednou z mála zemí, kde občané nemají možnost zvolit si vlastního prezidenta přímo? Proč vyhrožovat dalšími třemi roky úřadování národu, který si vás nikdy nezvolil? Vyhýbáte se snad přímé demokracii v éře Internetu?

9. I když jste po svém jednohlasném zvolení Komunistickým parlamentem sliboval, ze zůstanete ve funkci jen do prvních demokratických voleb, jste dnes nejdéle sloužícím prezidentem v Evropě. Proč? Jak se můžete nečinně dívat na úpadek a stagnaci vlastního národa?

10. Vaše polistopadová politika umožnila aktivním komunistům, aby úspěšně transformovali svoji tehdejší politickou moc do dnešní moci ekonomické. Následkem je vleklá hospodářská stagnace země bez viditelné naděje na zlepšení. Jestliže necháváte problémy hospodářství, které zřejmě nechápete, na lidech, kteří jim rozumět nechtějí anebo nemohou, proč neodstoupit nyní, dokud je čas na nápravu?

Podobně je nutné se ptát i ostatních předních politiku: i ta česká ryba se kazí od hlavy. Většina českého národa jistě podporuje studentskou vyzvu "Odejděte." Odchod předních politických představitelů by byl významným demokratickým gestem a úžasným dárkem národu do Nového roku 2000. Nedojde k tomu a všichni to jistě dobře vědí. Čeští politici odcházejí spíše do vazby, ne do ústraní.

Důležitější než volání po odchodu a vyjadřování zklamání nad uplynulými deseti lety je formulace správných otázek. Ptejte se, domáhejte se pravdy, vyžadujte odpovědi. Nyní je čas se ptát. Nastane i čas odpovědí. Nakonec odejdou. Naše příští demokracie by měla byt přímá, zakotvená v moudrosti lidu a pouze v moudrosti lidu. Deset let stačilo k přesvědčení, že v demokracii není žádné vyšší či lepší moudrosti - obzvláště ne u zvolených představitelů. Lidé a jen lidé volí přímo své nejvyšší představitele a rozhodují přímo o nejdůležitějších otázkách národní svébytnosti. Vše ostatní je pouze ztrátou demokracie. Bezmocnost mocných je dnes v ČR nabíledni. Jejich rozpačitost, arogance a tápání jsou tou nejlepší předzvěstí jejich brzkého odchodu. Skutečná očista vsak má neúprosnou logiku a posloupnost: Otázky -> Odpovědi -> Odchod. Nikdy již ne opačně. Pak (snad) bude líp …

 

Prof. Milan Zelený, 8. 12. 1999.

Přechod na domovskou stránku