"Výslech" na Zbraslavské radnici

Jiří Šoler

Motto: Všichni lidé jsou komedianti, ale ne každý umí hrát svou roli tak dobře jako my.

Karel Sabina, Prodaná nevěsta.Co Čech, to komediant. Proto i rada Místní samosprávy Královského města Zbraslav nastudovala inscenaci oblíbené tragikomické frašky "Výslech" v tomto obsazení: za OF Jan Krámek v roli starosty, ak. arch. A. Kobylková, ing. J. Fencl, za nezávislé příznivce Sociální demokracie JUDr. I. Růžička, ing. Fr. Kadleček, za KSČ ing. L. Daněk, za Stranu zelených RNDr. Jiří Šoler CSc., jako tajemnice H. Vedralová, jako hosté za OÚNZ Praha-západ MUDr. Vondráček a MUDr. Valdaufová, za Lahovice ing. S. Žufníček. Premiéra proběhla v podvečer 7. ledna 1991 na zbraslavské radnici.

Představení bylo zahájeno drtivým nástupem OÚNZ za těsné součinnosti OF. Zdravotníky rozlítil pokus Zelených o změnu nenormální situace zdravotní péče ve městě, zejména pokus o rozbití jejich léta pěstovaného monopolu na ní, zatímco OFčáky rozlítila snaha narušit jejich monopol na tisk a informace ve městě i v celé republice udržovaný formou cenzury, kádrováním lidí a tvrdým osobním tlakem na nepohodlné autory. Vybojované pozice bránili tvrdou osobní obranou, nebyly jim svaté ani skutečné potřeby občanů města. Představiteli Zelených nepomo­hla ani předchozí praxe v klání s těžkými soupeři (normalizo­vaná KSČ, StB) a byl zahnán do prudké ofenzívy. Chybějící profesionalitu nahradili totiž útočníci iniciativou a vysokým herním nasazením.

Diváci z okruhu nezávislých Sociálních demokratů se zájmem přihlíželi celému utkání. Pouze představitel KSČ si vzpomněl na bývalou roli ochránců utiskovaných a jako předsta­vitel moderní levice pomohl Zeleným poukazem na právě přijíma­ná občanská práva a svobody. Proto se hra ve druhém poločase vyrovnala a Zelení získali několik čestných bodů.

Inscenace oživila jinak provinciální atmosféru města a přilákala mnohé diváky včetně ministra zdravotnictví. Bohužel repríza v restauraci Barbora se zdaleka nevyrovnala premiéře. Na štítě zůstala i pravidla fair play a oprávněné potřeby Zbraslavá­ků. Příště raději přivítáme MUDr. Bojara v roli lékaře a ne v roli hasiče, těch má naše město dost vlastních.

Přechod na domovskou stránku