Interpelace prof. Václava Klause ve věci nedemokratičnosti volebního zákona do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky

Předneseno 25. dubna 1996

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dám příležitost panu poslanci Šolerovi k další interpelaci, která se má týkat nedemokratičnosti volebního zákona do Poslanecké sněmovny.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane premiére, opět nás čekají volby. Mnohé problémy v této zemi souvisely s omezením práva být volen do parlamentu, např. zákaz pravicových stran po roce 1945, vytvoření Národní fronty, posléze volební fraška nad jednotnou kandidátkou. Marnou snahou kandidovat do parlamentu začalo i martyrium Pavla Wonky, umučeného nakonec v komunistických věznicích. Patří sem i zločin současného režimu - nátlak na dr. Bartončíka, aby odstoupil z kandidátky, završený útokem, když byl bezbranný po infarktu. Ten zázrakem neskončil jako Wonka. Pachatelé obou zmíněných zločinů jsou nepotrestáni a zaujímají zodpovědné státní funkce.

Naše republika prý chce vstoupit mezi demokratické státy. Cítí se natolik demokratickou, že tvrdí, že podobně jako kdysi komunisté i občanská práva jsou u nás samozřejmostí. Bezostyšně vyhlašuje Listiny práv a svobod a přistupuje k mezinárodním paktům, ale deklarované svobody nerespektuje. Současný volební zákon je s těmito zákony v rozporu. Ano, mám na mysli klausuli o kaucích. Jasná snaha o diskriminaci stran a kandidátů podle majetku, snaha konzervovat současný kryptokomunistický režim na dalších 40 let. Tak podle Listiny mají občané za daných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech zaručuje právo volit a být volen v pravidelných volbách, a to bez jakéhokoliv rozlišování podle rasy, barvy, pohlaví, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnosti nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Jak hodlá Česká republika dostát těmto závazkům? Tento nedemokratický volební zákon nebyl přijat ústavní, ale prostou většinou poslanců, přestože významně zasahuje do ústavních práv. Na podanou ústavní stížnost 43 poslanců Ústavní soud nereaguje. Pokládáte to za projev demokracie?

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šolerovi. Prosím, aby se slova ujal předseda vlády pan Václav Klaus.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: .Pane poslanče, já bych vás moc prosil, abychom mluvili seriózním způsobem a abychom nedělali párminutový úvod o nedemokratičnosti voleb a o návratu ke kryptokomunistickým režimům na dalších 40 let. Člověk čeká, z jaké houfnice ještě vystřelíte, co ještě dalšího se stane nebo bude dít v naší zemi, a vy pak převedete tuto otázku na věc existence nutnosti zaplatit kauci. Myslím, že debata o výši kauce je legitimní debata tohoto parlamentu, ale moc bych prosil, abyste si odpustil úvod, který jste k tomu udělal.

Ano, myšlenka nenulové kauce podle mého názoru je racionální. Myšlenka nenulové kauce říká: chceme, aby se voleb zúčastnily stabilizované normální fungující subjekty s určitým zázemím, prostě subjekty, které je možné brát vážně. Myslím, že toto je závěr, který přijme snad každý soudný člověk.

Úvaha o výši kauce, jestli má mít o nulu více nebo o nulu méně, je legitimní debata na parlamentní rozpravu nad volebním zákonem, ale není to debata při používání argumentu "nedemokratický charakter voleb atd." V jiném kontextu debata o tom, jestli to má být 200 tisíc, 150 tisíc nebo 250 tisíc, to je naprosto seriózní debata, které jsem rád a které jsem připraven se kdykoli zúčastnit. Převádíte-li to do terminologie, do které to převádíte, o tom se vážně a seriózně mluvit nedá.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu Václavu Klausovi. Ptám se, zda pan poslanec Šoler hodlá vystoupit s doplňující otázkou. Je tomu tak.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane premiére, není to první interpelace, se kterou jsem se na vás obracel ve věci občanských, politických a lidských práv. Vaše odpovědi na tyto interpelace obecně nejlépe charakterizuje poslední věta poslední písemné odpovědi: Vzhledem k tomu, že vaše otázky směřují naprosto mimo mé chápání, nejsem schopen na ně odpovědět. Moje dodatečná otázka zní: Domníváte se, že osoba s tak závažnou poruchou chápání by mohla vykonávat funkci premiéra ve skutečně demokratickém státě?

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hovořil pan poslanec Šoler, pan premiér bude odpovídat.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Pane poslanče, myslím, že o relativní schopnosti a inteligenčním kvocientu našeho chápání nechť rozhodují voliči této země, ne vy, ani já. (Potlesk.)

Přechod na domovskou stránku