. Potřebujeme Ombudsmana?[10]

Vyjádření k zákonu o ombudsmanovi

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, žijeme v zemi, kde se o lidských právech léta mnoho žvaní a bohužel se pro ně velice málo dělá. Máme tady celou garnituru různých disidentů, kteří se léta prezentovali tím, že křičeli o tom, jak jsou lidská práva u nás porušována - a křičeli právem - a potom, když se dostali k moci, začali je porušovat stejně jako jejich předchůdci.

Bohužel v našem právním řádu stále existují paragrafy a zákony, které jsou v hrubém rozporu se zákonnými principy lidských práv, jako je princip svobody projevu, svobody sběru a volného šíření informací. V našem trestním zákoně stále existuje § 103 o hanobení hlavy státu a § 154 odst. 2 o pomluvě státního orgánu. Takové paragrafy do právního řádu demokratické země nepatří.

Nebylo by tragické, kdyby jakýmsi opomenutím v našem právním řádu, kde byl jakýsi zákon, který je svým charakterem totalitní, tam prostě zůstal, protože si ho nikdo nevšiml a zapomněl ho zrušit. Bohužel u nás podle těchto paragrafů probíhají soudní procesy. Nedávno jsem tady např. vzpomněl a bohužel se na mě nedostalo v  interpelaci - na politický proces s panem Pavlem Karhánkem z Nového Jičína právě podle těchto dvou paragrafů.

Z těchto důvodů chci říci, že jakákoli další instituce, která by u nás snad zlepšila aspoň trochu situaci v oblasti lidských práv, je velice potřebná. Mohu připomenout, že např. na mou rozsáhlou interpelaci v oblasti porušování lidských práv necítil pan premiér vůbec potřebu reagovat.

Je nejvyšší čas, aby na lavici obžalovaných namísto obžalovaných podle protiústavních paragrafů zasedli soudci, kteří podle takových Paragrafů soudí, příp. tam zasedl onen totalitní vůdce, který neváhá použít podobných prostředků k ochraně své pověsti před pravdou. Dělá to stejně jako jeho předchůdci Klement Gottwald a Milouš Jakeš a  doufám, že právě instituce ombudsmana by mohla této věci trochu pomoci.

Nedělám si iluze, že jmenováním ombudsmana se v této zemi všechno rázem napraví, že všechny problémy budou vyřešeny. Není taková osobnost, která by dokázala z mravního marastu, ve kterém dnes jsme, společnost vyvést nějakým jednoduchým způsobem. Přesto se domnívám, že tato instituce by mohla vést ke značnému zlepšení situace.

Proto se připojuji k návrhu na zřízení instituce ombudsmana. Děkuji za pozornost.

Předneseno v úterý 13. února 1996

Přechod na domovskou stránku