Interpelace na předsedu vlády prof. Václava Klause

Je Evropská unie demokratická?

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane premiére, v lednu jste předal v Římě přihlášku České republiky do Evropské unie, včetně doprovodného textu, z něhož cituji:

"Česká republika akceptuje pro své budoucí členství Evropskou unii takovou, jaká je, a jakou ji bude dotvářet kolektivní moudrost členských států v nejbližších měsících a letech."

Uvedu tři pohledy zevnitř na Evropskou unii.

Za prvé - Evropský parlament, vyhlížejíc mezinárodní konferenci v  roce 1996, přijal v únoru 1994 rezoluci o potřebnosti toho, aby Evropská unie měla demokratickou ústavu.

Za druhé - Evropská rada zřídila na summitu v červnu 1994 reflektní skupinu pro přípravu mezinárodní konference. Paní Elisabeth Guigou, členka reflektní skupiny, chce: odhodit byzantský legislativní proces zřízený Maastrichtem. Evropský parlament by měl být alespoň spolulegislativcem. Je na komisi, jež překládá texty, a  na Radě ministrů a na Evropském parlamentu, jež se podílejí na spolurozhodování, aby zaručily, že zákony Evropské unie nebudou již nadále připomínat byrokratické oběžníky.

Za třetí - Pan Egon Klepsch, ještě jako předseda Evropského parlamentu, prohlásil: Demokracie chybí na třech frontách. Předně: Jestliže vezmeme za základní formování politické vůle, pak legislativní proces musí být předmětem spolurozhodování Evropského parlamentu, což dosud není. Dále: Evropský parlament jako evropský hlídací pes musí zodpovídat za sledování administrativy. To se vztahuje nejen na byrokraty z komise, ale i z Rady ministrů, což dosud není přes počet slibných iniciativ. Posléze finance Evropské unie nejsou Evropským parlamentem sledovány.

Pane premiére, má otázka zní: Je Evropská unie a bude budoucí Evropská unie demokratická?

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme předseda vlády pan Václav Klaus.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Pane poslanče, vaše otázka je skutečně slovem do pranice, protože abych odpověděl na otázku, jestli je Evropská unie demokratická nebo není, to proti tomu má úsměvná poznámka v Davosu o zemědělství by byla úplnou nicotností. Takže neočekávejte ode mne takovou nějakou odpověď. Myslím si, že evropský integrační proces je věc v pohybu, věc utvářející se v  čase, věc probíhající, použil-li bych náš termín nepřetržité transformace sebe sama.

V Evropské unii je celá řada etap, mezikroků, vývojových změn a k jedné takové významné vývojové změně dochází právě v dnešní době. Myslím, že podle toho, co jste citoval, jste si toho velmi dobře vědom.

Debata o váze parlamentní složky v Evropské unii je jednou ze součástí dnešní evropské debaty a já jsem přesvědčen o tom, že mezivládní konference, která zahájí za dva měsíce nebo už za měsíc, se touto problematikou bude zabývat. O míře demokratismu a míře role parlamentu se dnes a denně v samotné Evropské unii diskutuje. Myslím si, že k tomu z naší strany dnes nemůžeme říci nic nového, nic zvláštního, je to téma evropské diskuse ve druhé polovině devadesátých let. Myslím, že v momentu, až se přiblíží zahájení negociací České republiky s Evropskou unií, by se to mělo stát zásadním tématem diskusí i v naší zemi. Dnes se mi to zdá trochu předčasné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Chce pan poslanec Šoler položit panu předsedovi vlády doplňující otázku? Je tomu tak, ujme se tedy slova.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane premiére, mám obavu, že váš dojem, že do toho zatím nemůžeme mluvit, je zcela oprávněný. Totiž např. v březnu se má sejít mezivládní konference, která má diskutovat tyto otázky, a  pokud vím, tak jsou tam přizváni pouze členové, a naše republika do toho nemá co mluvit. Ale systém Evropské unie budí jiné obavy. Dovolím si ocitovat ještě jednoho klasika, je to pan Milan Uhde, předseda této sněmovny. Pan Milan Uhde vidí obavu, cituji: V  doslovném uskutečnění maastrichtského konceptu, který počítá jednak s Evropou regionu, jednak i s přechodem moci do rukou orgánů v  Brusselu a Štrasburku. Existují však další důvody, proč se máme maastrichtskému vidění vzpírat. Je to nejnovější převlek socialistických direktivně byrokratických myšlenek ve velké celky, v  nichž se nejlépe uskuteční revoluce a jiné vědecky podložené experimenty směřující k nové, jiné skutečnosti, odluce utopického pozemského ráje.

Mám důvodné obavy, aby se vývoj v Evropě neodehrál nějakým podobným systémem sociálního inženýrství, kterých jsme tu zažili v  posledním století poměrně mnoho, a proto kladu ještě jednou otázku (předsedající: uplynul vám čas, pane poslanče). Je Evropská unie a  budoucí Evropská unie skutečně demokratická?

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme předseda vlády Václav Klaus.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Pane poslanče, jsem rád, že jsem za tři a třičtvrtě roku zde v parlamentu objevil s vámi jedno společné téma - boj se sociálním konstruktivismem v tomto světě. Výjimečně jsme v jedné setince vteřiny na jedné lodi a na jedné straně barikády, ale mám pocit, že to je jedna setinka vteřiny za ty tři a půl roku, takže to je dost zvláštní příležitost.

Jsem ale teď trochu zmatený, protože jsem byl zvyklý, že jste vždycky tady přicházel zprava ode mne, a teď najednou přicházíte zleva a já jsem zmaten, teď nevím, do které politické strany vás mám zařadit. Tak po staru a konzervativně vás budu považovat za stranu republikánskou.

Chtěl bych vám říci toto: Kdybych náhodou snil o tom, že vstoupím do té republikánské strany, tak je naprosto jasné, že si nemohu klást podmínky, aby se nejdříve ta strana celá změnila a pak já do ní vstoupím. Myslím si, že jediná šance je, že bych do ní vstoupil a  tam začal zkoumat, jak o kousíček bych ji mohl posunout tam nebo onam. Prostě nepokoušejme se klást podmínky Evropské unii, je to nesmyslný, marný pokus a nikdo na něm opravdu nemůžeme vydělat. (Potlesk.)

Předneseno ve čtvrtek 8. února 1996

Přechod na domovskou stránku