RNDr. Jiří Šoler CSc.

Elišky Přemyslovny 393, 156 00 Praha - Zbraslav, Czech republic, tel/fax 420 2 4010096, e-mail:jiri.soler@post.cz

Úřad předsedy vlády

pl. Respubliky

Dom Pravitelstva 2

Yerevan

Armenia[*]

Zbraslav, 21. srpna 1997


Motto: Ti, kdo rozpoutali agresivní válku okupací Československa 1-10. října 1938 a 15 března 1939 a agresí proti Polsku a jejich spojenci jsou zločinci, kteří mohou a musí být uvězněni, souzeni, odsouzeni a potrestáni. Jsou to: Hitler,vláda Třetí říše, a jejich společníci. Jejich trestní zodpovědnost je mimo jakoukoliv pochybnost. Memorandum JUDr. Bohuslava Ečera Mezinárodní komisi pro potrestání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, Londýn, 10. října 1942.[†]Zastavte podporu nedemokratického politického systému v České republice


Vážený člene Organisace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě


Během tohoto století poznala Evropa mnoho bolestných období včetně zahájení dvou světových válek a hrůz nacismu a komunismu. Věřím, že toto bolestné období Evropy brzy skončí a bude nahrazeno šťastným obdobím míru a demokracie. Bohužel moje vlastní země přechází z jednoho hrůzného období do druhého, kdy je nacismus nahrazován komunismem a nyní "sametový," fašismem Václava Havla a jeho kumpánů. Vyzývám vládu Arménie, aby zastavila podporu nedemokratického politického systému v naší zemi.

Legalita jakéhokoliv demokratického systému je založena na svobodných a demokratických volbách. Naopak nedemokratické volby v loňském roce v České republice, kde byly administrativně vyloučeny všechny strany odmítající otevřenou nebo skrytou podporu Václava Havla a jeho fašistické chunty, mohou být pokládány za odstrašující příklad nedemokratického postupu. Základní občanské právo být volen bylo administrativně omezeno enormní kaucí a tak bylo všem novým stranám zúčastnit se voleb. V senátních volbách byli nezávislí kandidáti vyloučeni špinavou manipulací s volebními peticemi požadovanými k připuštění kandidáta k volbám. Veřejná informovanost byla omezena porušováním svobody projevu a svobodou tisku, probíhajícími politickými procesy a hrozbou nezaměstnanosti. Z tohoto důvodu voliči nevěřili žádnému z kandidátů a nezúčastnili se voleb. Z těchto důvodů je legalita současného Parlamentu podobná, jakou byla legalita komunistického Parlamentu nebo Parlamentu Protektorátu Böhmen und Mähren během nacistické okupace, kteří byli voleni za podobných podmínek.

Jako bývalý poslanec Českého parlamentu jsem se setkal s mnoha obětmi Václava Havla a jeho politického systému, policejní persekuce, politických procesů, lidí trpících nezaměstnaností, protože všechny pracovní příležitosti jsou pod kontrolou vládnoucího režimu. Před rokem jsem zažil osobně nechutnou policejní persekuci. Všechny mé zákonné protesty proti nedemokratickým volbám podané u různých českých soudů, byly odmítnuty. Na druhé straně se Havel a jeho soudruzi mohou dopouštět jakýchkoliv zločinů, všetně defraudací, krádeží, terorismu a dokonce vražd bez jakéhokoliv trestu; každý takový zločin je předem odpuštěn nebo později amnestován; začátek Havlova vládnutí je mj. poznamenáno jeho zločinem proti lidskosti. A to vše probíhá za mohutné podpory evropských "demokratů".

A to není naše první špatná zkušenost se západoevropskými "demokraty". V letech 1938-39 bylo Československo rozbito prostřednictví Mnichovské dohody, kterou nám vnutili západoevropští "demokraté" Hitler, Mussolini, Daladier a Chamberlain v v těsné spolupráci s českými kolaboranty (jako byli otec a strýc Václava Havla). A nyní bylo Československo opět rozbito a nový režim nás nutí, abychom se stali částí nového "Europäische Wirtschaftsgemainschaft" vytvořeného podle plánů Hitlerova ministra hospodářství Walthera Funka, částí politické struktury založené na nekontrolovatelné moci oligarchické Evropské komise.

Prvý totalitní systém v naší zemi byl ustanoven nacisty a byl pod ochranou německé armády. Komunisté vytvořili ten druhý a po 20. letech byl tak oblíbený, že si raději pozvali sovětskou armádu na svou ochranu. A nyní "sametovým" fašistům opět teče do bot, a tak si noví vládci hledají nějakou pomoc, a vzpomněli si na armády NATO. Jsem příliš mlád na to, abych měl nějaké zkušenosti s nacistickou armádou. V roce 1968 jsem jako student vítal sovětskou armádou heslem "Okupanti, jděte domů". A teď mám strach, že po 30. letech budu vítat armády NATO se stejným heslem.

Ze zásady neodmítám žádný systém ekonomické spolupráce, jako je ten zaváděný Evropskou unií, ani systém kolektivní bezpečnosti. A vítám, pokud je takový systém přijímán na základě otevřené demokratické diskuse a ne jako diktát moci. Mohu chápat výhody systému kolektivní bezpečnosti, pokud chrání lid určité země. Ale nemohu podpořit systém, který chrání despoty jako jsou Václav Havel a jeho soudruzi před hněvem lidu, který chrání zloděje a vrahy, který chrání totalitu před demokracií. Nemohu podporovat systém vytvářející nový "Protektorát Čechy a Morava" pod ochranou Němců a jejich přisluhovačů. Zvláště po přijetí tzv. "česko - německé deklarace" která přistupuje k nacistickým zločinům se stejnou perspektivou jako k protinacistickému odboji. Zvláště když současný znak České republiky je tak podobný znaku Protektorátu.

A nyní je náš politický, sociální a ekonomický systém opět rozbit a naši občané jsou opět zbaveni základních občanských a lidských práv. Místo persekuce neonacistických sil z Německa, kteří zneuctili pomníky obětí nacismu v Terezíně byli persekuováni jejich obránci, místo úcty k obětem nacismu jsou stavěny pomníky odsouzeným nacistickým zločincům jako je Konrád Henlein.

Obracel jsem se na oficiální instituce jako je Rada Evropy ve Štrasburku, aby sehráli svoji roli ochránců demokracie a lidských práv před novými despoty, ale reakce jejich oficiálních míst) nepřinesly žádný pokrok. Proto se obracím s touto výzvou přímo k výkonné moci členských států organizací, majících na situaci vliv. Pouze rozhodné akce mohou zastavit nebezpečí světovlády, ne nějaká forma uklidňování jako před Druhou světovou válkou.

S úctou

Jiří Šoler

Poučení: Ti, kdo se podíleli na nedemokratickém rozbití demokratického systému Československa, kdo nedemokraticky rozbili Československou republiku a její politický, sociální a ekonomický systém, kdo systematicky zbavili její občany základních lidských a občanských práv a jejich spojenci jsou zločinci, kteří musí být uvězněni, souzeni, odsouzeni a potrestáni. Jsou to: Havel, vláda a jejich společníci. Jejich trestní zodpovědnost je mimo jakoukoliv pochybnost.

Přechod na domovskou stránku

English version[*] Dopis byl odeslán vládám všech člěnských zemí Rady Evropy a/nebo OBSE.

[†]JUDr. EČER Bohuslav, Právo v boji s nacismem (Justice fight against Nazism). Zář, Brno 1946. Autor byl československým představitelem u výše zmíněné komise a také u Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku.