RNDr. Jiří Šoler CSc.

Elišky Přemyslovny 393, CZ 156 00  Praha – Zbraslav, tel 420 5792 3009

e-mail jirisoler@hotmail.com, Czech RepublicCouncil of Europe

Boite Postale 431 R6

Strasbourg Cedex

fax 33 3881 79 001

 

Zbraslav, 12. ledna 2001

 

Věc: fašistický převrat v České republice

 

Vzhledem k fašistickému převratu v České republice provedeném neofašistickou skupinou vedenou despotou Václavem Havlem žádám Radu Evropy, aby přijala opatření nezbytná k zajištění základní bezpečnosti a životů českých demokratů.

 

Rada Evropy svou více než desetiletou podporou Havlova fašistického režimu, bez ohledu na protesty české demokratické veřejnosti, má podobnou odpovědnost za tento převrat, jakou měla Společnost národů za nacistickou okupaci Československa v roce 1938.

 

V situaci, kdy česká oficiální místa nejsou schopna ovládat situaci ani ve státní České televizi Vás žádám o zajištění bezpečného provozu nebo odpojení takových nebezpečných technologií, jakými jsou jaderné elektrárny v Dukovanech a v Temelíně. Případná katastrofa v těchto elektrárnách by mohla ohrozit životy a bezpečnost nejen občanů České republiky, ale také mnoha jiných evropských občanů.

 

Během několika posledních dní jsme měli možnost sledovat zasedání Českého Parlamentu ovládaného duchem intolerance a fašismu, plného despotického ducha Václava Havla a jeho rodinného patrona Adolfa Hitlera, kterému slouží rodina Havlů již v druhé generaci. Mnoho demokraticky orientovaných lidí, včetně mne, bylo vystaveno nechutnému lovu na lidi, nechutné šikaně, mnoho demokratů odmítajících Havlův fašististický princip nazývaný "občanská společnost", ve skutečnosti trochu modifikovaný Mussoliniho korporativistický princip, je nyní ohroženo podobnými pokusy o lynč. Žádám Vás o zastavení podobných aktivit, jakými byly pogromy na židy v třicátých letech v Německu nebo šikana Karla Čapka po Mnichovské dohodě.

 

Pokud fašistický převrat zvítězí, žádám Vás o zajištění nezbytných životních podmínek pro politické uprchlíky z České republiky. Probíhající kolaborace Rady Evropy s Havlovým fašismem k tomu Radu zavazuje. Z hlediska morálky, osobně pokládám kolaboraci s Václavem Havlem a jeho fašistickým režimem za stejnou kategorii, jakou byla kolaborace Společnosti národů z Adolfem Hitlerem.

 

 

Jiří Šoler

Elišky Přemyslovny 393

156 00 Praha - Zbraslav

Czech Republic

 

English version

Přechod na domovskou stránku